REJURAN® DOTTM

 ฟื้นฟูสภาพผิวด้วย… โพลี่นิวคลีโอไทด์

   รีจูรัน คือ แนวคิดการฟื้นฟูผิวหนัง

รีจูรัน คือ แนวคิดการฟื้นฟูผิวหนังด้วยโพลี่นิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอในขนาดที่กำหนดไว้เฉพาะซึ่งได้มาจากปลาแซลมอนที่อยู่ในทะเลธรรมชาติ

รีจูรัน จะทำให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์และมีคุณภาพผิวที่ดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการนำ โพลี่นิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์ที่เข้ากันได้ดีกับร่างกายของมนุษย์เข้าสู่ผิวของคุณโดยตรง

REJURAN®S

REJURAN® S

สำหรับรักษาหลุมสิว
“รอยแผลเป็น”
รักษาหลุมสิวและรอยแผลเป็นกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ 

Contains: Sodium Polynucleotide 20mg./ml.

เก็บที่อุณหภูมิ 1-30°C หลีกเลี่ยงการแช่แข็งและโดนแสงแดด

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่:65-2-1-2-0011893

ใน 1 กล่องมี 1 Syringes

 

** “โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต”  และเพื่อให้ความรู้เท่านั้น**

REJURAN® DOTTM

POLYNUCLEOTIDE FILLER

สวยทุกวันด้วย..

REJURAN

เพื่อผลลัพธ์...ทีดีมากยิ่งขึ้น

หลังจากได้รับการฉีด รีจูรัน ควรใช้คู่กับสินค้า REJURAN CLINIC LINE 

หรือสินค้า REJURAN ADVANCE LINE 
(ในกรณีที่มีปัญหาผิวหรือ ริ้วรอยค่อนข้างมาก)

REJURAN CLINIC LINE​

REJURAN CLINIC ADVANCE LINE